Verklarende woordenlijst: uitleg

Actief bestanddeel

Stof verantwoordelijk voor de farmacologische werking van het geneesmiddel.

 

Aflevering

Manier van afleveren van een geneesmiddel door de apotheker, meer bepaald vrije aflevering (= niet aan een geneeskundig voorschrift onderworpen), geneeskundig voorschrift of schriftelijke aanvraag van de patiënt.

 

Benaming                              

Naam van het geneesmiddel, die een fantasienaam kan zijn of de naam van het actief bestanddeel vergezeld van een merk of van de naam van de vergunningshouder.

Deze naam kan vergezeld zijn van de dosering aan actief(ve) bestandde(e)l(en).

 

Datum 1ste vergunning

Datum waarop voor het betrokken geneesmiddel voor het eerst  – naargelang het geval – een vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer werd afgeleverd.

 

Farmaceutische vorm (bv. Emla Crème)

De vorm waaronder een geneesmiddel beschikbaar is (bijvoorbeeld tablet, capsule, oplossing voor injectie, zalf). Emla crème wordt vooral verkocht als zalf oftewel crème.

 

Houder van de vergunning

Houder van – naargelang het geval – de vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer.

 

In de handel in Nederland en België

Informatie over het al dan niet beschikbaar zijn van het geneesmiddel in Nederland en België.

 

Registratie

Officieel document dat door de Minister van Volksgezondheid of door de Europese Commissie wordt uitgevaardigd na een vereenvoudigde registratieprocedure, waaraan homeopathische en traditionele kruidengeneesmiddelen zijn onderworpen.

 

Samenstelling – actief(ve) bestandde(e)l(en)

Beschrijving van de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling aan actief(ve) bestandde(e)l(en).

 

Vergunning

Vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer.

 

Vergunning voor het in de handel brengen          

Officieel document dat door de Minister van Volksgezondheid of door de Europese Commissie wordt uitgevaardigd teneinde een geneesmiddel in de handel te kunnen brengen, nadat er een beoordeling over de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit heeft plaatsgevonden.

 

Vergunning voor parallelinvoer

Administratieve akte die bepaalt dat het parallel ingevoerde geneesmiddel waarvoor in een andere Lidstaat van de Europese Unie of een Staat uit de Europese Economische Ruimte een vergunning voor het in de handel werd toegekend, in de handel kan gebracht worden conform de vergunning voor het in de handel brengen van het referentiegeneesmiddel in Nederland en België.

 

Vergunningshouder

Houder van – naargelang het geval – de vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer.

 

Vergunningsnummer. Registratie van bv emla zalf

Officieel nummer dat vermeld staat – naargelang het geval – op de vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer. Wilt u bv emla zalf registeren dan is dat niet alleen wenselijk maar zelfs verplicht!

 

Verpakking                            

Primaire verpakking, dit is het recipiënt of enige andere verpakkingsvorm die rechtstreeks met het geneesmiddel in aanraking komt.

 

Voorraadprobleem               

Waarschuwingsknop indien er tijdelijk problemen zijn met de beschikbaarheid van het geneesmiddel in Nederland en België.

 

 

Delen maar deze pagina...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Share on Facebook
Facebook

Back to top ▴